Saturday, July 20, 2024

ယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈတႃႈပွတ်းၸၢၼ်း ထိုင်တူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ

Must read

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႃႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႆႈသမ်းၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် တူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း။

Image: ဒေါက်တာ ဇဝနကို/ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021

 ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ႁွတ်ႈၽႅဝ်   ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး  564 မူၵ်ႇ/ တဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  21 ဝဵင်း လႆႈသမ်းၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ။

- Subscription -

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ သဝၼၵူဝ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၸႄႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေသမ်းပၼ် ၾၢႆႇမေႃယႃလႄႈ ၽူႈၸွႆႈမေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းတင်း ႁူင်းယႃမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ တွၼ်ႈတႃႇတၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႄႉ တေလႆႈသမ်းတီႈႁူင်းယႃၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း”- ဝႃႈ ၼႆ။

ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႃႇ 564 တဝ်ႈၼႆႉ တေတႄႇသမ်းပၼ် ၸုမ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမေႃယႃလႄႈ ၽူႈၸွႆႈမေႃ ယႃ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇ 21 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႃႇ 564 မူၵ်ႇ/တဝ်ႈၼႆႉ  ၼိုင်ႈတဝ်ႈ  သမ်း လႆႈ 10 ၵေႃႉ။ ပေႃးႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းတင်း မူတ်း တေသမ်းလႆႈ 56,400 ၵေႃႉ၊ တေတႄႇ သမ်းပၼ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၵႂႃႇ”- ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ သဝၼၵူဝ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵဵင်းတုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ တႄႇသမ်းပၼ် မေႃယႃ ၽူႈၸွႆႇမေႃယႃ ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27 ယဝ်ႉ။ ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၵူၼ်းတီႈလႆႈႁပ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈသမ်း 2 ပွၵ်ႈ တေလႆႈႁၢင်ႇၵၼ်  28 ဝၼ်း။

ယႃႈယႃၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေသမ်းပၼ် ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃး  ။ဝၢႆးမႃးၸင်ႇတေသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူၵ်းၽၵ်းၵႃႇ  ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18၊   ၵူၼ်းမၢၼ်း၊  မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈၽႃႇတတ်းလႅၵ်ႈလၢႆ/တႅၼ်းတၢင်ဝႆႉၶိူင်ႈဢၢင်ႇၵႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ၊ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်လူတ်းယွမ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵွၼ်ႇပႆႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း