Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

SWAN

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ၸီႉၸမ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်တၢဝ်းၵမ်းလူၺ်ႈတူဝ်ႁဵတ်း သူပ်းဝႃႈတင်းမူတ်းမီး 30 လိူင်ႈပၢႆဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ၶေႃႈမုလ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် မေႊလႄႈၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး။  ႁူမ်ႈပႃး ငဝ်းလၢႆး...

ၼၢင်းယိင်း ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လိူၼ်လဵဝ်မီး 10 လွင်ႈ  

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ  ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ တၢင်းၵႃႇမ မီး 10 လွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။   ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တူင်ႉၼိုင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း လႆႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁၢႆးငၢၼ်းၼႄပႃး...

ဢၼ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆးလၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်းၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၶေႃႈမုလ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီး 20 လိူင်ႈပၢႆ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈပိူင်ပဵၼ်ၸၢႆးယိင်း ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN သၢၼ်ၶတ်း  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉ ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး  ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း တီႉၺွပ်းႁႅမ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/3/2022 ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈၸုမ်း  ၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး  SWAN ၶွပ်ႈ ၶူပ်ႇ 23 ပီ  ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၽိုၼ်ၼိုင်ႈ  ၊ သၢၼ်ၶတ်း...

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ႁၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၶေႃႈမုလ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၺႃးႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊ ရီႊ 2022 ၼႆႉ။  ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ် SWAN ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/3/2022  ၼႆႉၼၼ်ႉပႃးဝႆႉလွင်ႈ- ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး  တီႉၺွပ်း ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ပွတ်းမိူင်းၾၢင်/ၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်း ၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၵႂႃႇမိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်လႄႈ ၺႃးတီႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/2/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (သွၼ်း) Shan Women’s Action...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ဝႃႈ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၼၢင်းယိင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ် ၸမ် 100 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး(SWAN) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၼၢင်း ယိင်း လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ် ၸမ် 100 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 တူၵ်ႈမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းလုၵ်ႈၾႃႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2021...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼမ်ႉႁဵင် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၽေးၶူဝ်းဝိတ်ႉယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ငိူင်ႉဝႄႈ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 လႄႈ  ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၸပ်းၽႄႈ။ တင်ႈတႄႇၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉ သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 12/10/2020 ၊ ဢိင်ၼိူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img