Thursday, July 18, 2024

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ဝႃႈ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၼၢင်းယိင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ် ၸမ် 100 ၵေႃႉ

Must read

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး(SWAN) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၼၢင်း ယိင်း လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ် ၸမ် 100 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 တူၵ်ႈမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းလုၵ်ႈၾႃႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2021 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၢင်းယိင်း ၸမ် 100 ၵေႃႉ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸႄႈမိူင်း။

- Subscription -

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်း 100 ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်း တေပႃးတၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈ တၢင်ႇၸႄႈတိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆသမ်ႉ တေမီး 44 ၵေႃႉ ၼႂ်း 44 ၵေႃႉၼႆႉ ပႃးၼၢင်းယိင်း ပႃးၵူၼ်းၸၢႆး တင်းမူတ်းၶႃႈ။ ၶေႃႈမုလ်းၼႆႉ AAPP ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ သၢႆမၢႆမၼ်းဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း၊  ၼၢင်းယိင်းတၢင်းလၢႆ လႆႈႁူပ်ႉ တၢင်းလႆႈမႆႈၸႂ်လႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ။ ၽူႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်ဢဝ်လိူင်ႈၼိူဝ် ပၼ်တၢမ်ႇ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် သေဢမ်ႇၵႃး  ယင်းပွႆႇၽႃႈပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ် တီႈယူႇႁိူၼ်းသဝ်း တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးသေ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ။ သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈယိုဝ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈလူႉသုမ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇယေး ၼမ်မႃး တႄႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

“ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈသင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈသင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ။ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းမီး 24 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ”-  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် တေၵိုတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် မီးပုၼ်းၽွၼ်းထီႉသုတ်း။ သင်ဝႃႈ မုင်ႈၼႃႈဝၢႆႇၸူး သဵၼ်ႈတၢင်းငမ်းယဵၼ်၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉသဵင်ၽဵင်ႇပဵင်းပၢၵ်ႇ၊  သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼႆတႄႉ တႃႇဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃ တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း