Thursday, July 18, 2024

ၼၢင်းယိင်း ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လိူၼ်လဵဝ်မီး 10 လွင်ႈ  

Must read

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ  ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ တၢင်းၵႃႇမ မီး 10 လွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

Photo: လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SWAN

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တူင်ႉၼိုင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း လႆႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁၢႆးငၢၼ်းၼႄပႃး ပိူင်လူင်မၼ်း လႆႈႁၼ် လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈယိင်းၸၢႆး။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေမီးလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ၊ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်လုမ်းတြႃး ၼႂ်းႁိူၼ်းတုမ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 11/7/2022 ၼႆႉ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈမုလ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ သုၼ်ႇ လႆႈ ၼၢင်းယိင်းၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊလိူၼ်လဵဝ်    မီး 10 လွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်တၢင်းၵႃႇမ 3 လွင်ႈ၊ ၵၼ်ႉၸၼ် 3 လွင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 လွင်ႈ၊ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး 3 လွင်ႈလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ တေႃႇတူဝ်/ ၸႂ် 1 လွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း SWAN သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသမ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းတေမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႆသေ ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း တႃႇတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ပိူင်လူင်မၼ်း တႃႇၼၢင်းယိင်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ယိင်းၸၢႆး 10 လွင်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မိူင်းယွင်း၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ သႅၼ်ဝီလႄႈ မိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း