Sunday, July 14, 2024

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ၸီႉၸမ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ

Must read

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်တၢဝ်းၵမ်းလူၺ်ႈတူဝ်ႁဵတ်း သူပ်းဝႃႈတင်းမူတ်းမီး 30 လိူင်ႈပၢႆဝႃႈၼႆ။

Photo: ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈမုလ်း ၸုမ်း SWAN

ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ၶေႃႈမုလ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် မေႊလႄႈၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး။  ႁူမ်ႈပႃး ငဝ်းလၢႆး  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢိၵ်ႇ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ တၢင်းၵႃႇမလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုလ်းႁဝ်း ၶႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ တင်းမူတ်း 33 လွင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵႃႇမၸွမ်း ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းလႄႈ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ တေမီး 10 လွင်ႈ။ ၼႂ်း 10 လွင်ႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 3 လွင်ႈ၊ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ တၢင်းၵႃႇ မ 8 လွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသမ်ႉ မီး 15 လွင်ႈ။ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်လူလၢႆ   ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 10 ၶူပ်ႇ ထိုင် 50 ပီ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးတီႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆးၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပဵၼ်  ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 5 ၸႄႈဝဵင်း၊ ပွတ်းၸၢၼ်း 4 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 1 ၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်း SWAN တိုၵ်းသူၼ်း  ထိုင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႉ ႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းလႄႈ ၵေႃႉဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵၼ်ႉၸၼ်  ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းထႅင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈမူႇ/ ၸုမ်း ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတၢင်းၵႃႇမလႄႈ ၸွႆႈ ႁႄႉၵင်ႈၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းယူႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း