Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ပွတ်းမိူင်းၾၢင်/ၵဵင်းမႆႇ

Must read

ၸုမ်း ၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၵႂႃႇမိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်လႄႈ ၺႃးတီႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo: SWAN/ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈမိူင်းၾၢင် ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/2/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (သွၼ်း) Shan Women’s Action Network ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/1/2022 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းသူႈ၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ပၢင်လူင်၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၾၢႆၶုၼ်လႄႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းထႆး။ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ၵပ်းတူဝ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈထႆး တီႉၺွပ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 227 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းယိင်း 103 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၺႃးတီႉ ၽွင်းၶၢမ်ႈလႅၼ်တႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇသၢတ်ႇယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (သွၼ်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းထႆး လၢတ်ႈတႄႉ တေသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမူတ်းၼႆၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေသူင်ႇဝၼ်းလႂ် မိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ တၢင်းၾၢႆႇထႆးတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေသူင်ႇပွၵ်ႈၼႆဢေႃႈ”–  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉသေ ယူႇတီႈထႆး ၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ်ၶႆႈ ပဵၼ်ၼၢဝ် ဢမ်ႇယူႇလီ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီထႆး ၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၼ် လွင်ႈၶႆႈ လွင်ႈၼၢဝ် သေဢမ်ႇၵႃး ထတ်းပၼ်ပႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 တႄႉ သူင်ႇၵႂႃႇဝႆႉ တီႈႁူင်းတူၺ်းလူ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႆႉယူႇ ၼႆ ၸုမ်းSWAN လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး တေမီးမွၵ်ႈ 35 ၵေႃႉၼႆႉ။ ၶဝ်တႄႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ပႃးၸဵမ် သပ်ႉပျႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉ သၢႆႇႁူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”-  ၽူႈမီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်းလွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမိူင်းထႆး ၺႃးထႆးတီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းပွတ်းမိူင်းၵိုင် ၵျေးသီး ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် တႆးတေႃႇတႆး ယိုဝ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းတၢင်းပၢင်လွင်း၊ မိူင်းပၢႆး၊ လွႆၶေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပၢႆႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ။ ၵႃႈၵႃး တႃႇလုၵ်ႉမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇထိုင် မိူင်းထႆး (တွၼ်ႈၼိူဝ်) ၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈပၼ် 25,000 – 27,000 ဝၢတ်ႇ(တူၵ်ႈမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 13 သႅၼ်ပျႃး – 15 သႅၼ် ပျႃး) (သွၼ်း) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း