Monday, June 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

PNO

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇ လႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ 43 တီႈၼင်ႈ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈလႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လႆႈၶႅပ်းသဵင် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းမႄး ဢၼ်တိုၵ်ႉဢၢၼ်ႇဝႆႉ။    မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း...

ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶႅပ်းမႄး ပႃႇတီႇပဢူဝ်း ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လႆႈၶႅပ်းမႄးပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ဝႆႉတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၶၼႅၼ်းသဵင်ပႃႇတီႇ  ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ...

ၵႃးႁႃသဵင် ပႃႇတီႇပဢူဝ်ႊ ပိၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇႁႃသဵင် ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇၸူးတၢင်း ဝဵင်းဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇပိၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶီႇၵႃး လူႉတၢႆ ၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ။   ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး  သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပ ဢူဝ်း (PNO)...

ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ် ယိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ  ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မႄးႁႄး ၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၊ ပၼ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႄးႁႄးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶူးၼေႇရိင်ႇတ ၸဝ်ႈၼင်ႈဝတ်ႉၵျွင်း မႄးႁႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ၵျွင်းသေ လၼ်ႇၵွင်ႈဢိူဝ်ႈ။ ႁၢမ်ႈမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ မၼ်းမဝ်းယႃႈမဝ်းလဝ်ႈ သေလွင်ႈလွင်ႈယူဝ်ႉ။  ၵမ်ႉၼိုင်ႈၵေႃႈလူင်းၵျွင်းၵႂႃႇသေ ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေယဝ်ႉယိုင်။ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉတႄႉ။ ဢမ်ႁိုင်သင်ထႅင်ႈဝၼ်းသွင်ဝၼ်းပေႃးတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႇလွင်းယဝ်ႉလူး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ။ ပဵၼ်သိုၵ်းၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းပိူင်သိုၵ်း။ ပေႃးမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းပိူင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img