Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

ထႅမ်ႁႅင်းႁိုၼ်ႇလုၵ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈသုၼ်ႇလႆႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပီႈၼွင်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ်  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ၶိုၼ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽိူဝ်ႇငိၼ်းမႃးဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇတေဢဝ်လိူင်ႈ တေၶိုၼ်းၸွႆးတြႃးမၢပ်ႇမႂ် ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၶႃႈၼေႃႈ။ ပေႃးၼႆ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၼၼ်ႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်သမ်ႉတေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵႄႇၽူတ်ႇၵၼ်လႆႈ ၵွပ်ႇၵူႈၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼေၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈတေလီၶႃႈၼေႃႈ။ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈၵေႃႉ ႁူႈယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

လီႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ပုၼ်ႈ တႃႇ မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉၶိုၼ်း လုၵ်ႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသေယဝ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေႁၼ်ၵၼ်ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။ ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၵႃး တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းတေႃႇထိုင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆႉ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ...

သိုၵ်းတႆး တင်းသွင်ၸုမ်း ထုၵ်ႇလႆႈႁူႉၸၵ်းၽူႈၶဵၼ်ၽုင်ႇ (ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶေႃႈထတ်းသၢင် ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း)

ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇလႆႈလႅၵ်ႈတင်းႁူႉၵၼ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းၼင်ႇႁိုဝ်ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပေႃးတေၸၢႆႇဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇ လီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ပႃႈ 2 ၾၢႆႇပိၼ်ႇပၢႆႇ သႄႉၼႄးၵၼ် ထၢင်ႇထိူမ် ၵၼ်လၢတ်ႈၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈငၢဝ်းဢမ်ႇလီတေႃႇၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ႁုၵ်းဢၼ်ႁၢႆႉၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးၵိုတ်းယိုဝ်း ပႅတ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈယၢမ်ႈလႆႈ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်မႃးၶႃႈၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇပၼ်ႁႃ...

Latest news

- Advertisement -spot_img