Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းမၢၼ်ႈၶႃႇ - မၢၼ်ႈဝဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝူၼ်ႉၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၽၼ်းၽိုၼ်းသေ ထူပ်းႁၼ် ၸၢႆးဢၢႆႈလူး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈတူၼ်ႈမႆႉ တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း မၢၼ်ႈၶႃႇ - မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

ၼၢင်းယိင်းလွႆၵေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉဢႃးမိၼ်းၸူႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်း သူၺ်ႇလွႆၵေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃး ပၼ်ႁဝ်းလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်း ၸင်ႇႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵျွၵ့်မႄး  ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ့် 8 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းထၢၵ်ႈဢေႃႈၼၼ့်။ ယူႇၵေႃ့လဵဝ်ၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်းၼၼ့်။ ယွၼ့်သင်လႄႈ မၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႆတႄ့ ဢမ်ႇပႆႇႁူ့ငိူၼ်ႈၶႆမၼ်းတေ့တေ့ ” - ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းတႆးလၢႆတီႈ...

ၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ယွင်ႇလဝ်ႈသေၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မဝ်းလဝ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းထိုင်တီႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ11/1/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မဝ်းလဝ်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽႅၼ်ၶေႃး တၢႆၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ထူဝ်းၾူၼ်းမႃး ပေႃးမီး မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆ့ယဝ့်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ် ထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းပႆႇတၢႆၼႆလႄႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ(သဝ်း) မၼ်းၼၢင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   ၼၢင်းပႅင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မၼ်းၼၢင်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး သၢမ်ၵေႃႉ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/5/2018 ၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း ဢႃယု 47 ပီ ပဵၼ်ၽူႈမၢႆလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းဢွင်ႇၶမ်း ၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢူး ဢႃယု 17 ပီ လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဢၢႆႈလိုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်း ဢိူင်ႇႁွင်ႈႁိူင်း ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img