Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵျွၵ့်မႄး  ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ့် 8 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း။

Photo : (နာရေးကူညီမူအသင်း – ကျောက်မဲ) – လုင်းတဵင်းထေး ဢႃယု 59 ယူႇ ပွၵ့် 8 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းထၢၵ်ႈဢေႃႈၼၼ့်။ ယူႇၵေႃ့လဵဝ်ၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်းၼၼ့်။ ယွၼ့်သင်လႄႈ မၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႆတႄ့ ဢမ်ႇပႆႇႁူ့ငိူၼ်ႈၶႆမၼ်းတေ့တေ့ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းတႆးလၢႆတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈ လၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် ၸင်ႇမီးလွင်ႈ ၵူၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ဢၼ်ၸပ်းယိၼ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တၢႆၸွမ်းၶၢင်တၢင်းၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(နာရေးကူညီမူအသင်း – ကျောက်မဲ)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မီးၵူၼ်းလၢတ်ႈမႃးလႄႈ ႁဝ်းၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆလူင်းဢေႃႈ။ မၼ်းယူႇၵေႃ့လဵဝ်မၼ်းၵွႆး။ မၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆယွၼ့်ဢၼ်ၼၼ့်ဢၼ်ၼႆ့ ၼႆတႄ့ ဢမ်ႇႁူ့ၸွမ်းၶႃႈ။ ပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ့် ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလွင်ႈၼႆ့ယူႇ။မၼ်းတေမီးလွင်ႈမီးတၢင်းသေၸိူဝ့်သေလွင်ႈလႄႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆႁိုဝ်ပႆႇႁူ့။ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ့်မႃးတႄ့ ယွၼ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢေႃႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆႁဵတ်းၼႆ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : (နာရေးကူညီမူအသင်း – ကျောက်မဲ) – လုင်းတဵင်းထေး ဢႃယု 59 ယူႇ ပွၵ့် 8 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၵူၼ်းဢၼ်ၽႅၼ်ၶေႃးလူ့တၢႆၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ လုင်းတဵင်းထေး ဢႃယု 59  ယူႇ ပွၵ့် 8 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ့်ၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈၵူၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႆ့ယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/1/2023  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မဝ်းလဝ်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ မီၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆလၢႆး မၢင်ၸိူဝ်းဝူၼ့်ပွတ်းသေ ထိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း မၢင်ၸိူဝ်း  တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ့် ပဵၼ်ၸႂ်ယွင်ႇၸႂ်မႃႈသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်းၵေႃႈမီး ။တႃႇႁေ့ၵင်ႈလႆႈ ၽွၼ်းၸႃ့ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ ပႆႁၼ်ငဝ်းလၢႆးမၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း