ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး သၢမ်ၵေႃႉ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်။

ဝၼ်းတီႈ 9/5/2018 ၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း ဢႃယု 47 ပီ ပဵၼ်ၽူႈမၢႆလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းဢွင်ႇၶမ်း ၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢူး ဢႃယု 17 ပီ လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဢၢႆႈလိုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်း ဢိူင်ႇႁွင်ႈႁိူင်း ၊ ၸၢႆးဝိၸၼ်ႇတႃႇ ဢႃယု 44 ပီ လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵၼ်။

ၼၢင်းၶေႇမႃႇဢေး ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ 3 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်း လူင်လၢင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတူၺ်းၶဝ်လႅပ်ႈတေမီးပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆလွင်ႈသေ ႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ လႅပ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူဝ်ၶမ်းၼႆႉ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10/5/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ။ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ဢူးလႄႈ ၸၢႆးဝိၸၼ်ႇတႃႇၵေႃႈ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈ တူဝ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10/5/2018 ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here