Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

Must read

ၼၢင်းယိင်းလွႆၵေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း။

Photo : ႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းလွႆၵေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း { သူၺ်ႇလွႆၵေႃႇ }

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉဢႃးမိၼ်းၸူႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်း သူၺ်ႇလွႆၵေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃး ပၼ်ႁဝ်းလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်း ၸင်ႇႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် ပေႃး ပူတ်းၸိူၵ်ႈမၼ်းလူင်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ ” -ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ် ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸႃႇၶျီႇဢူး ဢႃယု 38 ပီ ယူႇပွၵ်ႉဢႃးမိၼ်းၸူႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းသူၺ်ႇလွႆၵေႃႇ ၸွႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ယဝ်ႉ လီငၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်း သူၺ်ႇလွႆၵေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၵူၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵေႃႉၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း။တီႈလွႆၵေႃႇၼႆႉ ဢၼ်ၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ်တၢႆၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းပီၼႆႉ မီး 2 ၵေႃႉပႃးၼႆႉယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း တူၵ်းၵိၼ်းမႃး လၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဵမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝူၼ်ႉၵႂင်သဵၼ်ႈတၢင်းတိူၵ်ႈတၼ်သေ ထိုင်တီႈဝူၼ်ႉပွတ်းၶႃႈတၢႆတူဝ်ၵဝ်ႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2023  လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ လႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ မီးၵူၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ပေႃးၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃးထိုင် လွင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး၊ လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ။     ဢၼ်ၸပ်းယိၼ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်။မိူၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း