Wednesday, July 24, 2024

ၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႉၶူၺ် (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ၶႃႈႁႅမ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

Must read

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ဢႃယု 26 ပီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶႃႈႁႅမ်ၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆသေ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး ။

ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ
Photo by – ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ ဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 15/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၼႃႉၶူၺ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ် ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆယႃး ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆးသေ ဢဝ် ၵႂႃပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ယဝ်ႉ ဢဝ်တူဝ်တၢႆ ပႅတ်ႈလူင်းၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တၢင်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽႄႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ။

- Subscription -

ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽွင်းလုၵ်ႈၸၢႆး လူင်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႉၶူၺ်မၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေႁၢႆၵႂႃႇ တၢင်းၶမ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇတိူင်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈပေႃးမီး 9 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်ၼႆႉပလိၵ်ႈၸင်ႇၵႂႃႇတီႉၺွပ်းလႆႈတၢင်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ
Photo by – ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ ဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးဢူး (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးယၢၼ်ႇၼၢႆႇဢူးလႄႈ ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉ ၵျေႃႇ ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈမေႃႇၵိူဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ပဵၼ်ၽူဝ်ၵဝ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉၵျေႃႇ ၊ ပဵၼ်ၼႃႉ ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ။

ၼႃႉၶူၺ်မၼ်းသမ်ႉၸင်ႇႁႃပႅတ်ႈၵၼ်တင်းၼႃႉမၼ်း(ၼွင်ႉမႄႈမၼ်း) လႆႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်း။ လွင်ႈပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်းၶႃၽူဝ်မေးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈဢဝ်မႃးၵဵဝ်ႇပႃး လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ ။ လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈၼႆႉ ဢႃယု တိုၵ်ႉတေတဵမ် 6 ၶူပ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ
Photo by – ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ ဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႂ်ႇၼိဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၸွမ်းၶႆႈႁႃ တူဝ်ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၊ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်မၼ်းတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၊ ပလိၵ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်လႄႈမၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈလႆႈႁဵတ်းပူၼ်ႉတိၼ်ပူၼ်ႉမိုဝ်းၵႂႃႇ ၵူႈလွင်ႈ။

ၸဵပ်းၸႂ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းလီၶိုၼ်းတင်းမေးၼၢင်းယူႇၵေႃႈ မေးၼၢင်းဢမ်ႇယွမ်းလီၶိုၼ်းလႄႈၸင်ႇလႆႈလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ။ ပေႃႉထုပ်ႉမိပ်ႇၶေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထိုင်တၢႆသေ ဢဝ်တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇထိုမ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇပၢႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ်တႄႉ ပလိၵ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသေ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတႃႇဢဝ်သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ထႅင်ႈယူႇ။ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ယဝ်ႉ တႃႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း