Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်

လိူၼ်လဵဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇသွၵ်ႈတဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင် ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁိူၼ်းပီႈၼၢင်းၶႃႈၵေႃႈ ၺႃးသွၵ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း လႆႈႁၼ် တိူၵ်ႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇတူၺ်းၼႂ်း CCTV လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶီႇ...

ၽူလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၼမ်

ၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ယႃႉတိူၵ်ႈၶူဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပေႃးမၢၵ်ႇ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၵူႈဝၼ်းထပ်းၵၼ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၵေႃႈလိူင်ႇ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်း ၼႃးၵွင်းမူး - ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁၢႆၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 လမ်းယဝ်ႉ။ ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁၢႆ 2 လမ်း  ၽွင်းၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈႁႆႈၼႃး သူၼ်ႁိူၵ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ...

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းမီးၵႃႈၶၼ်တင်းၼမ်

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လင်ၼိုင်ႈ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈ  လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 3 ၵျၢပ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 6 သႅၼ်ပျႃး  ။    မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ႁိူၼ်းမႄႈထဝ်ႈဢွင်ႇ ဢႃယု 64 ပီ တီႈဝၢၼ်ႈၶူင်ႈလူင် ဢိူင်ႇ တၢၼ်ႇဢေ...

သႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်းတႆး ၵၢင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇၼမ်

သႅင်ႇၶၢႆ ၶူဝ်းတႆး ဢၼ်မီး တႅဝ်းၼွၵ်ႈ ၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ လၵ်ႉယႃႉၽၵ်းတူ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵႂႃႇ သုမ်းၸွမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈၼႃႈမိူင်းၸမ်လႅင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ လၵ်ႉယႃႉၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတႆး၊ ၶူဝ်းတႆးပႃးၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵေႃႈ ၶၢၼ်ႉသုၵ်ႉသၵ်ႉၸွမ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ် တႃႇဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်း။ ၵူၼ်းပၢင်လူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်မိူင်းဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်ႁၢႆႉႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်း ၵၢင်ဝၼ်း လႄႈၵၢင် ၶိုၼ်း ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ   ယႃႉသေႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး   ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်လိူင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်း။ ၽူႈလၵ်ႉဢမ်ႇမီးတၢင်းၵူဝ်ႁႄ ထိုင်တီႈယႃႉၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သႂ်ႇရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40...

ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼမ်မႃးထႅင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇ ၼိမ်သဝ်း တင်ႈၸႂ်ပွႆႇႁႂ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၼမ်  ။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ ငၢႆႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ  ။   ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းတႄႉ မီးၸေးၵူႈမဵဝ်း ၼမ်ပေႇၸႂ်  ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၶဝ်ပႆႇယိုတ်းမိူင်း  တႄႇပီ 2018...

Latest news

- Advertisement -spot_img