Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉတဵင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ် လွင်ႈၵွၵ်းၾႆး လွႆးၵထူင်း လိူၼ် 12 မူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7.11.2022 လိူၼ် 12 မူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆးၼႂ်းၵေးၼမ်ႉတဵင်း ။ ပၢင်လွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆးၼႂ်းၵေးၼမ်ႉတဵင်း (လွႆးၵထူင်း)ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၸင်ႇႁႃႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီပႃး ပီၼႆႉ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸၵ်းၵုင်ႇမုၼ် ၼမ်ႉတဵင်းၼႆသေ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးမႄႈၼမ်ႉတဵင်း၊ ဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်းၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်မႃးလွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းတီႈဢၼ်တတ်းမၵ်းဝႆႉ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၸူးငၢႆႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းႁိမ်းတၢင်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်တီႈလုမ်ယုၵ်းယၢၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉပွႆႇတူၵ်းၼမ်ႉတဵင်းယူႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းမႆႈၸႂ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဝဵင်းတေႁၢင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ  ပိူင်လူင်ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်း တမ်းဝႆႉပၼ်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း မီးၼႂ်းပႃႇ တိၼ်လွႆ ၾၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၸူးငၢႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းသေ ဝိုတ်ႉ/ထိုမ်ႈပွႆႇဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ တၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈဝဵင်း သဝ်ႈမွင် ဝူၺ်ႇႁင်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး သႅၼ်းပၢၼ်ဢႃယုမွၵ်ႈ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ် ၵၼ်ၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်း ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၵူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်း...

ပီ 2020 ၼႆႉ ၵႃႇလမူ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢႆလၢႆၵမ်း မူတၢႆ ပဵၼ်လၢႆလၢႆၶွၵ်ႈ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉမႃး မူလူမ်ႉတၢႆ တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇႁတ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆမူ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼွၵ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေႃႇထိုင်ပိၵ်ႇထိူၼ်ႇႁၢင်ၶိူဝ်း ပေႃးမီးႁူင်းဢိတ်ႇၶဝ်ႈ/ၶူၵ်ႉၸၢၵ်ႈ၊ မီးႁႆႁုင်လဝ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လဵင်ႉမူ၊ ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူင်းဢိတ်ႇၶဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင်ပၢႆ...

ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယူႇသွင်ၾင်ႇတႃႇသူပ်းတဵင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ တီႈ တႃႈသူပ်းတဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 20 ပီ ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 လင်ႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2020 ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း( တီႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈ ၼမ်ႉတဵင်းၶွႆႈၵၼ်) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸလွင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸေႈမိူင်း ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img