Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ့်မႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်လႄႈ ၽိုၼ်းၾႆးႁုင်တူမ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့် ၽၵ်းႁႅင်ႈ၊ ၽၵ်းၶဵဝ် လႄႈ ၽိုၼ်းၾႆးႁုင်တူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆ့ ၵမ်း လိုၼ်းသုတ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 24/9/2021 ၼႆ့ တီႈသုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄး – မိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ တႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈႁွတ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄးလႄႈ မိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6-8/9/2021 ၼၼ့် ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း လူ့သဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ

ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် “တွၵ်ႇၸုမ်ႈတၢင်းႁၵ့်”လႄႈ “ယုမ့်ၼႂ်းၵႄႈၼမ့်တႃ” ၼႆၼၼ့် လူ့သဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ ယွၼ့်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:10 မူင်း ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ လူ့သဵင်ႈ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel တီႈၵျွၵ့်မႄး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ဢၼ်ပၵ်းဝႆ့ ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း - ဝၢၼ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢႆၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတီႈပၢင်သဝ်းယင်းတိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ၸေႃ့သေ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 မီး 20 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ် ႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉသေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈပၢင်သဝ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းတီႈပၢင်သဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်းၸပ်း လႄႈလႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်ၵၼ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ၸေႃ့  24 ၵေႃ့ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ့် 19 သေ လႆႈ ၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ် ယူတ်းယႃၵၼ်ဝႆ့ တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ့်မႄးၼၼ့်...

ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်းၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

 ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ  ထူမ်ႈ   ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ 400 လင်  ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း ဢၼ်လႆလတ်း ၵၢင်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼၼ့် လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ့်ၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းမႄႈၼမ့်လႄႈ တီႈပွၵ့်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ့်မႄး ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ့် မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 မွၵ်ႈ 200 ၵေႃ့  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2021 ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ တီႈပၢင်သဝ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၶႃး ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 29 ၵေႃ့၊ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးမူၼ်းႁၼ် 5 ၵေႃ့  ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ၶူဝ် 2 လင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယႃႉလႅဝ် ၽဝ်ပႅတ်ႈ

ၶူဝ်တႆႇၵႂႃႇမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ် ဝၢၼ်ႈလီႉသေႃးတင်း ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၺႃး ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တင်း 2 လင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈၶူဝ် ၾႆးႁုပ်ႇမႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်ၽႅၼ်လူႉၵွႆၵႂႃႇ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img