Sunday, September 24, 2023

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel တီႈၵျွၵ့်မႄး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

သဝ်လၵ်းၾူၼ်း Mytel ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ဢၼ်ပၵ်းဝႆ့ ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း – ဝၢၼ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်း ၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ၵၼ် ၼႆယဝ့်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇပွမ်းတႅၵ်ႇၶႃႈ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈသဝ် လၵ်းၾူၼ်း Mytel ဢၼ်ပၵ်းဝႆ့ ႁိမ်းတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း – ဝၢၼ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇၼၼ့် တႅၵ်ႇႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ ဢွင်ႈတီႈတႅၵ်ႇၼၼ့် မီးၾၢႆႇတႂ်ႈဝတ့်/ ၵျွင်းၶမ်းလႅင်း ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20 သမ့် ပဵၼ်ဝၼ်းသိလ် လိူၼ်သိပ်းမူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၸိူဝ်းၵႂႃႇၵမ်သိလ်ၼွၼ်းဝတ့်/ ၵျွင်း တီႈဝတ့်ၶမ်းလႅင်း ႁူဝ် ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 60 ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ၸွမ်း။

“မိူဝ်ႈဝႃးသမ့် ပဵၼ်ဝၼ်းသိလ် လိူၼ်သိပ်းမူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇၵမ်သိလ် ၼွၼ်းၵျွင်း တီႈၵျွင်းၶမ်းလႅင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 60 ၼႆ့ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မုင်ႈႁၼ်ယူႇၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇငွၵ်ႈတူၺ်း၊ ၵမ့်ၵူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်သေ ၺွပ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ၊  ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈပဵၼ် ၼမ့်မိုဝ်း ၸုမ်း PDF ၶဝ်ၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလၵ်းသဝ်ၾူၼ်းၼၼ့်သေ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆတႄ့ ဢမ်ႇမီး ။  လွင်ႈလူႉၵွႆၵေႃႈ  မီးၼမ် ယူႇၽွင်ႈလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ့် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ့် သိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ့် ယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆ့ ႁၢၼ့်တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵၼ်။ ယဝ့်ၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢင်ဢွင်ႈတီႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ၽွင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆ့ တေမီးႁူဝ် ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း