Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆးႁၢမ်ႈလႄႈလႆႈၶၢႆႉတီႈ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး   ၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  500 ပၢႆ ၺႃးပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈလႄႈလႆႈၶၢႆႉထိုင် 2 တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈတႃႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် တၢၼ်းလိူတ်ႈ ႁဵတ်းၵုသူလ်ပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး ၸုၵ်းမၼ်ႈပၼ်တၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း Friends Against Dictatorship FAD ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် တၢၼ်းလိူတ်ႈ ႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 20-27/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်း မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း 5 ၶေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2021 ပဵၼ်ဝၼ်းၼၢင်းယိင်း လုမ်ႈၾႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းမုလ်ၼိထိ MAP တင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်း ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းထႆး...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  ၸွမ်းတင်းၼမ် လၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄး/ ပရတူႊထႃႉၽႄး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပႆတၢင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉထီႇ ရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ လႆႈငိုၼ်းထႆး 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢႃယု 19 ပီ တိူဝ်ႉထီႇထႆး ရၢင်းဝလ်းသူးထီႉၼိုင်ႈ 1 ဝႂ် လႆႈငိုၼ်းသူး 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ  ။ ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 19 ပီ (ၸိုဝ်ႈၼႂ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ပတ်ႉသပူတ်ႉပဵၼ် Mr Khun Aung Phay) ယူႇသဝ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၺႃးရူတ်ႉၵႃး 18 လေႃႉ ၽႃႇတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႃးလူင် 18 လေႃႉ ၽႃႇၺႃးတၢႆထင်တီႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၸဵမ်း ၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း ၻူင်းၶမ်း ဢႃယု...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈတေမႃးႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင် တေထိုင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်မႃး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊတေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင် ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ပီၼႆႉ

ၸုမ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ၼႆႉ  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ - 19) ၽႄႈငၢႆႈဝႆးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2020 ယူႇတီႈ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၸတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img