Wednesday, July 17, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၺႃးရူတ်ႉၵႃး 18 လေႃႉ ၽႃႇတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႃးလူင် 18 လေႃႉ ၽႃႇၺႃးတၢႆထင်တီႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ။

Photo Credit to-ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း/ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၵေႃႉၺႃးရူတ်ႉ 18 လေႃႉၽႃႇတၢႆတီႈၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၸဵမ်း ၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း ၻူင်းၶမ်း ဢႃယု 34 ပီ ထုၵ်ႇၵႃးလူင် 18 လေႃႉ ၽႃႇတမ်တၢႆ တီႈႁိမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း မၢၵ်ႉၶရူဝ်ႊဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်  မႄႈရိမ်း – မႄႈတႅင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ပွၵ်ႈမႃး လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈတႅင်မႃး ၵႃးလူင် 18 လေႃႉၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈတႅင်မႃးၼင်ႇၵၼ်။ ႁဵတ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ မႃးၽႃႇတမ်သႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ၵွၼ်ႇတေ ထိုင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း မၢၵ်ႉၶရူဝ်ႊ မႄႈရိမ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ တၢႆလၢႆလၢႆ  ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသေဝၢတ်ႇၶႃႈ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႈဝႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈၼႆႉယူႇတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸႅင်ႈၵႂၢမ်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ။ၵူၺ်းၵႃႈယင်းတိုၵ်ႉႁႃသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ထႅင်ႈယူႇ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၵႂႃႇၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈမုလ်းၾၢႆႇႁဝ်း ပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ဢၼ်မီးၵွင်ႈထၢႆႇ တိတ်းရူတ်ႉၵႃး လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၺႃးပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ  ယွၼ်းပီႈ ၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ မႃးပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၽွင်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်း လႆႈလူႉတၢႆလၢႆလၢႆ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈ တႅၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ထမ်း ၽဵင်ႇပဵင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to – ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း/ ပိူင်ပဵၼ်ရူတ်ႉၽႃႇ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸၢႆးသႅင်မိူင်းဢဝ်ၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး မႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉသၼ်သၢႆးတူၼ်ႈၵွၵ်ႇသေ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 14/1/2021 တေ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၊ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇ ပဵၼ်ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးလုၵ်ႈ လဵၵ်ႉဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 5 ၶူပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း