Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတေ Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်း  မီး ထိုင် 240 ပၢႆ လူႉတၢႆ 20 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ 19...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈသီႇပေႃႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 600 ပၢႆ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 600 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 12...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 10 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဝႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ  မီးထိုင် 13 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈ ႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်...

သိုၵ်းလွႆ TNLA တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းလွႆ TNLA ဢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈလႂ် ၵူၼ်းတၢင်းၼွင်ႈ တၢင်းလင် တိတ်းတေႃႇ ဢမ်ႇလႆႈ လႄႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူႉၼမ်ႉတႃ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 10...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း တင်း ပၢင်သပေႇ မၢၼ်ႈလီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ...

RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

 RCSS တင်း SSPP ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23-24/3/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး တင်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၸေႈဢႅၼ်...

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်၊ ႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 97 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP...

Latest news

- Advertisement -spot_img