Thursday, July 25, 2024

သိုၵ်းလွႆ TNLA တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းလွႆ TNLA ဢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈလႂ် ၵူၼ်းတၢင်းၼွင်ႈ တၢင်းလင် တိတ်းတေႃႇ ဢမ်ႇလႆႈ လႄႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူႉၼမ်ႉတႃ။

ပၢႆႉဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 10 ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ၶူဝ်လႅင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းလွႆတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸၢႆးလူႇ၊ ၸၢႆးလူးလႄႈ ၸၢႆးမုင်ႉ ။ ၸၢႆးလူး ပဵၼ်ပူႇၵႄႇၵဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ်လႅင်၊ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇၵူၺ်း။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉလၢႆၵမ်းသေ ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈ တၢင်းမၼ်းတႅတ်ႈ တေႃးလီ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႆႉ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းလႂ် ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶဝ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း တႅတ်ႈတေႃးလီ၊ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ SSPP ၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်သေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ႁိမ်တီႈယူႇၵၼ်၊ လေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ၊ လင်ႁိူၼ်းၺႃးၽႆးမႆႈလၢႆလၢႆလင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉလၢႆလၢႆၵေႃႉ။

“သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၺွပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈၶဝ်ႈၺွပ်း ဢမ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ်၊ ၽႂ်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝႄႈဢမ်ႇလႆႈလူး။ သမ်ႉၼႄးပဵၼ် ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၵျႃႉၶႃႈ။ လူဝ်ႇႁႃ တၢင်းပၢႆႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇ ပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉသေ မွၵ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်း RCSS တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁဵင်လႆႈပၢႆႈ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း