Thursday, July 18, 2024

RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

 RCSS တင်း SSPP ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးႁပ်ႉဢဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇဝႆႉတီႈသီႇပေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23-24/3/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး တင်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၸေႈဢႅၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 210 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈ ႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
Photo CJ-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ  ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး မီး 300 ပၢႆ ယဝ်ႉၶႃႈ။ ပဵၼ်သိုၵ်းႁဝ်း ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉငႃၵၼ်ဝႆႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 300 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးတီႈဝတ်ႉၸေႈဢႅၼ် တင်း ဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶီႉတ ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း