Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸေႊၵဝ်ႇ

သဵင်တႅၵ်ႇလင် ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊတူၵ်းၸႂ်ၵႂင်/ၵူဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း  လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇယွၼ်ႈလင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၵူၼ်း မူႇၸေႊ  ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသင်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ လုၵ်ႉတၢင်းၸေႊၵဝ်ႇသေ ပွႆႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။  တႅၵ်ႇ ႁႅင်းဝႃႈႁႅင်း သဵင်မၼ်း...

ၶႄႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ တႅၵ်ႈၼင်လိၼ် ဢွင်ႈတီႈယူႇၽႂ်မၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၶႄႇယိုတ်းဢဝ်လၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်ယူႇသဝ်းတီႈမိူင်းမၢဝ်း (ၾႆၢႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း)   ယၢမ်းလဵဝ် ၸႂ်ႉႁႂ်ႈ  ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸႄႊၵဝ်ႇ တႅၵ်ႈဢွင်ႈတီႈၼင်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေႁၢႆးငၢၼ်းၸူးၶဝ်။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/10/2021  ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၾၢႆႇတႂ်ႈမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးတေႃႇၼႃႇၵၼ် တၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ...

ၶူဝ်းဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶိုၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်...

ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵၵ်းတူဝ်

ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 ထုၵ်ႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႃႈလိၼ်တႆး တႂ်ႈ ၶူင်း ႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း၊ တႃႇၵုမ်းၵမ်လႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈ လၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တႆးတႂ်ႈ ၶူင်း ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆးတႂ်ႈၶူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆးတႂ်ႈၶူင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း လႄႈမိူင်းမၢဝ်း ၼမ်မႃးႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈၽႄႈလၢမ်းမႃးႁႅင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသင်ႇၵိုတ်းလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ၼႂ်းထုင်ႉတႂ်ႈၶူင်း တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ 5 ၸႄႈဝဵင်း...

မိူင်းမၢဝ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေတႃႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ၊ မိူင်းမၢဝ်း (ႁူၺ်ႈလီႈ/သူၺ်ႇလီႇ) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆး တႂ်ႈၶူင်း ၾင်ႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢိုတ်းဝဵင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း သေတႃႉ လႅၼ်လိၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဝၼ်းတီႈ...

ၶႄႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သၢပ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ထတ်းႁၼ်တီႈမိူင်းမၢဝ်း 2 ၵေႃႉ ဢိင်ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်မိူင်းၶႄႇ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၾၢႆႇမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/9/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႄႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵႆႉၵႂႃႇပႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img