Sunday, July 14, 2024

သဵင်တႅၵ်ႇလင် ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊတူၵ်းၸႂ်ၵႂင်/ၵူဝ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း  လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇယွၼ်ႈလင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၵူၼ်း မူႇၸေႊ  ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။

Photo CJ- ၽၵ်းတူမိူင်းၸေႊၵဝ်ႇ မူႇၸေႊ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသင်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ လုၵ်ႉတၢင်းၸေႊၵဝ်ႇသေ ပွႆႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။  တႅၵ်ႇ ႁႅင်းဝႃႈႁႅင်း သဵင်မၼ်း ယွၼ်ႈထိုင်တၢင်းမူႇၸေႊၼႆႉ။ ၶဝ်ပွႆႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တႅၵ်ႇ 3-4 လုၵ်ႈ ။  ၶဝ်ပွႆႇတႅၵ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ မွၵ်ႈ 30 လုၵ်ႈၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈဢေႃႈ။   ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ႁႄႈႁူထွမ်ႇ မၢၵ်ႇၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေ မႃး တူၵ်းတၢင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႇၼႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၾင်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းပွႆးသင်သေ ႁဵတ်းသဵင်တႅၵ်ႇလင်မႃးဢမ်ႇႁူႉသေတႃႉ ၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း သုၵ်ႉယုင်ႈလိူဝ်ႁႅင်း၊ သဵင်တႅၵ်ႇၵေႃႈၵႆႉမေႃးလင်၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊသေ ပေႃးငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇသဵင်လင်    တိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵႂင်ၵူဝ် ၾၢင်ႉတူဝ် မႃးတႃႇသေႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၸေႊၵဝ်ႇ – မူႇၸေႊၼႆႉသမ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃး မီးၸမ် 2 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ၊ တိုၵ်ႉယွမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း။    မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ၾႃႉငိုပ်းမႃးၶိုၼ်း။   ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ  ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၶိုၼ်ႈၾႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယုမ်ႇယမ်ၶႄႇ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႃႉပၢင်ႇၶိုၼ်း – ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ    ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၸိူင်ႉၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇတူၵ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းပွႆးသင် တေႁဵတ်းသဵင်လင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၾၢင်ႉၵၼ်ဝႆႉ – ၵူၼ်းၾင်ႇမိူင်းတႆးတႄႉ မီးၵၢင်ၸႂ်ၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆ ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးယူႇၵေႃႈ ၼမ်။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃးယူႇၼမ်။

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ   သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇ၊ ၸူၼ်/လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း