Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈသၢင်ႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႃးၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉလူႉလွၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႃးၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸူမ်ၼမ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸင်ႇႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႃးၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉလူႉလွၼ်ႇ တီႈၼမ်ႉတူၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်တႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၸူမ်ၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2...

သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ တေၸတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇထမ်ႇမိၵ ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ၶူပ်ႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆဝႆႉ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီၼၼ်ႉ  ဢႃယုၸဝ်ႈတေၶွပ်ႈတဵမ် 12 ၶူပ်ႇယဝ်ႉလႄႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/12/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ တေယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 12...

ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇ 2 တူၼ်

ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ (ၼႃးတဵတ်ႇ) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၼွၼ်းၼႂ်းၸလွပ်ႈၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး 2 တူၼ် ၺႃးၽေးၾႆးမႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တူၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ တီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ်/ဝိႁၢၼ်သၢမ်သၼ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ တီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇၼွၼ်း။...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လုၵ်ႉမိူင်းတႆးၵႂႃႇႁဵတ်းလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢႆ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ်

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃးၼိုင်ႈ ဢႃယု 13 ပီလုၵ်ႉဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းလိၵ်ႈ တီႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၸႄႈဝဵင်းပျီႇၵျီးတၶုၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁၢႆဢွၵ်ႇၵျွင်းၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်းလႄႈပေႃႈမႄႈ မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း၊ ၽႂ်ႁၼ်ၸွႆႈတိတ်းတေႃႇပၼ်ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈသၢင်ႇၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼႆႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼၼ်ႇတ သႃႇရ၊ ၸိုဝ်ႈႁိူၼ်းႁွင်ႉ ဢွင်ႇထိၼ်ႇလိၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ၼၼ်ႉ  ဢွၵ်ႇၵျွင်းၵႂႃႇတုင်းသွမ်းၼႆသေ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းလႄႈ ၺႃးမုၼ်ၸၢင်းပေႃႉ လူႉလွၼ်ႇ

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တၢင်းပွတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢွၼ်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်း ဢႅပ်ႇလႄႈ ၺႃး မုၼ်ၸၢင်း တူၼ်တူၺ်းလူၼၼ်ႉ ပေႃႉႁႅမ် ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း လႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ပိူင်ပဵၼ်တႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 /8/2021  လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ...

ၸဝ်ႈသြႃႇပူတ်းပွႆႇတၢင်းၽိတ်းပၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇဢၼ်ၾၼ်းတႅင်းမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉသေတႃႉ လုမ်းတြႃးဢမ်ႇပွႆႇဝၢင်း

မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅၼ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 13 တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽႃႉမိတ်ႈ ၾၼ်းတႅင်း ၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝိႁၢရ်ပၢင်ႇၶႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးပူတ်းပွႆႇဝၢင်းၽႃႈတၢင်းၽိတ်းပၼ်ယဝ်ႉ သေတႃႉလုမ်းတြႃးသမ်ႉဢမ်ႇပွႆႇၽႃႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၺႃးတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တြႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈၺႃး။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢႃယု...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼေႃႇ  ဢိူင်ႇလေႃႉၼေႃႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်သၢမ်ၸဝ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ  ဝတ်ႉၵျွင်းလေႃႉၼေႃႇ  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၢင်ႈၵႂႃႇပတ်းဝၢင်းၵျွင်းသေ ၵႂႃႇၶီႈလိုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ။ ဢူးဢေးမွင်ႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  ၸဝ်ႈသြႃႇဢႃယု 36...

Latest news

- Advertisement -spot_img