Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးၶိင်းၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်/ ၼႂ်းထမ်ႈ မိူင်းပူးလူင် ထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁေႃးလွတ်ႈပလိၵ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23-24/7/2019 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပိင်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႃးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တီႈၼွင်ၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ် မႃးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တီႈၼွင်ၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ “ၵွင်းမူးယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ” တီႈၼွင်ၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ႁိူၼ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိလ်ထမ်းပေႃႈၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း တင်း ၽွင်းလူင် တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢူးၽိဝ်းမိၼ်းတဵင်း လႆႈမႃးဝႆႈသႃ ၵၼ်ႇ တေႃး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶေႃႈမုလ်း - DVB

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵမ်ၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃႇ 3 လိူၼ်တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ယေႃးတူဝ်ဢွၵ်ႇထမ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2018 ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်းလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆလႄႈ ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈလႄႈ ဝႆႈသႃတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵေႃႇထၢတ်ႈၵွင်းမူး သူႇၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းတုမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸီႉၸမ်ႈၼႄတၢင်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းတုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈထၢတ်ႈၵွင်းမူး မိူၼ် ထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းတုမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ထၢတ်ႈၵွင်းမူးၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆၶမ်ႈၼႆႉ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ လၢတ်ႈတီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၽႅၼ်တေၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးတီႈၾၢႆႇမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ29/06/2018 ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းလၢဝ်းသေ တေထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၽွင်းဝၢႆးဝၼ်း ။ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆဝႃႈ ပေႃးထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆ လွင်ႈၼႆႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵမ်ႈၼမ်ယုမ်ႇယမ်မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇတီႈထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်းဢိူင်ႇပူင်ႇ ၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ။ ၸဝ်ႈၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈသီရိဢွၼ်ႇ)...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇတီႈလွႆယူၼ်းၶမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈသူႇၼိုင်ႈ ပဵၼ်ထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်း တီႈဝၢၼ်ႈသူပ်းသၢႆ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆၶႃႈ။...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁူမ်ႈတႄႇၵွင်းမူး တီႈလွႆလူင်သုင်သုတ်းမိူင်းတႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တႄႇၵွင်းမူး/ထၢတ်ႈ တီႈလွႆလူင်ဢၼ်သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/05/2018 ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သုၶမ်း တင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတႄႇၸေႇတီႇၵွင်းမူး/ ထၢတ်ႈ တီႈလွႆလဵင်း လွႆဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်း မိူင်းတႆး။ ၸၢႆးပႃႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးၶိင်းၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်/ ၼႂ်းထမ်ႈ မိူင်းပူးလူင် ထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 – 02/05/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးၶိင်း မႃး ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်/ၵျၢင်ႉၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img