Thursday, June 20, 2024

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးၶိင်းၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်/ ၼႂ်းထမ်ႈ မိူင်းပူးလူင် ထႅင်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 – 02/05/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးၶိင်း မႃး ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်/ၵျၢင်ႉၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းပူးလူင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉႁဝ်း လႆႈယေႃးၶိင်း မႃးၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်ႁဝ်းၶႃႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ် 6 မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ် 6 လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးသေ မႃးမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈသူၼ် မႆႉႁွမ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း တီႈပၢင်တြႃးၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ၊ တဢၢင်းလႄႈ တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ လိူဝ်ပီပူၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းပေႃႈ လႆႈၼိမိတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းဢွၼ်ၵၼ် လၢင်ႉၼမ်ႉမေႃႇၵႅဝ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းထၢတ်ႈ တီႈၾၢႆႇၼိူဝ်သူၼ်မႆႉႁွမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ တၵ်ႉမႃး ႁၼ်ၼမ်ႉမေႃႇတိပ်ႉတီႈတိၼ်ထၢတ်ႈ ဢၼ်တေၵေႃႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် လုမ်းလႃးၼမ်ႉမေႃႇတိပ်ႉလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈထၢတ်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်း တီႈ 2/5/2018 တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸင်ႇယေႃးၶိင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းပူး ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း