Monday, June 17, 2024

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆၶမ်ႈၼႆႉ

Must read

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ လၢတ်ႈတီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၽႅၼ်တေၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးတီႈၾၢႆႇမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈၼႆ။

Thanks Photo to Social Media

ဝၼ်းတီႈ29/06/2018 ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းလၢဝ်းသေ တေထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၽွင်းဝၢႆးဝၼ်း ။ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆဝႃႈ ပေႃးထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆ လွင်ႈၼႆႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵမ်ႈၼမ်ယုမ်ႇယမ်မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇတီႈထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်းဢိူင်ႇပူင်ႇ ၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈသီရိဢွၼ်ႇ) လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉမၼ်း ၸဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပႃႇ  လႅဝ်းၵဵင်းလၢပ်ႈ ၶမ်ႈဝႃးၵိင်းတီႈမိူင်းလၢဝ်း။ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈဢၼ်ယေႃးတူဝ်ၸွမ်းမၼ်းၸဝ်ႈၵပ်းၾူၼ်းမႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ဝၼ်းတေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ ပေႃးတၢမ်းၶမ်ႈတေၵႂႃႇတၢင်းလၢႆႇၼႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၼၢင်းယိင်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းၾၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းၼႆႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၼွႆႉပိၼ်ႇၶမ်း မၼ်းၼၢင်းပႂ်ႉမွင်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉမႃးၶျွတ်ႈၶၢဝ်း တၢင်း 300 ပီ ။ပေႃးၸဝ်ႈၶူးဝႃးမႃးၶျွတ်ႈယဝ်ႉၸင်ႇပွႆႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ်1 ၵေႃႉ ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ်ႉယင်းပႆႇႁၼ်တူဝ်။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢႆၾၢႆႇၼွၵ်ႈ မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတိုၵ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈႁႃယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း