Monday, June 17, 2024

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇတီႈလွႆယူၼ်းၶမ်း

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈသူႇၼိုင်ႈ ပဵၼ်ထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်း တီႈဝၢၼ်ႈသူပ်းသၢႆ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆၶႃႈ။ လူတ်ႉၵႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပေႃး တိတ်းလူင်ဝႆႉၶႃႈ။ တေလႆႈဝႃႈ ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈႁဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈသူပ်းသၢႆ ၵူၼ်းၵိုၼ်းတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်းၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းတူၼ်ယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတူၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸဝ်ႈတႃႇၼတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ထၢတ်ႈၵွင်းမူး ၵဝ်ႇၵႄႇသူႇၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2011 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 24 ယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 8:25 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢိင်ႇသၼ်ႇ(ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ) တီႈတႃႈလိူဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃး တီႈ ထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်း။ ထိုင်မႃး ပီ 2016 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးမႃးၶိုၼ်း ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်သင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo – kovida vasipake

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း