Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူးသွၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၶူးသွၼ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 15 ၵေႃႉၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈ NUG

သိုင်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ယိင်း 13 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ 15 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈ သွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ၵမ်ႉၸွႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဝႃႈၼႆ။ ၶူးသွၼ်ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼႆႉပဵၼ် ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Federal School of...

မေႃသွၼ် ႁိုဝ် ၶူးသွၼ်

ၵႆ့ၵႆ့လႆႈယိၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “ၶူးသွၼ်” ႁိုဝ် “မေႃသွၼ်” သွင်ထွႆႈၵႂၢမ်းၼႆ့ ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၽႄပဵၼ်သွင်တီႈပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးဝႃႈလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးမႃးၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် “ၶူးသွၼ်” ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးၸိုင် တၵ်းတေလႆႈႁွင့်ဝႃႈ “မေႃသွၼ်” ၼႆၼၼ့် ဝူၼ့်ၵႂႃႇဝူၼ့်မႃးလႅပ်ႈႁၢင်ႈမၼ်းၶတ်းၶတ်းသင်ဝႆ့ယူႇ။ ၸိူင့်ႁိုဝ်လႄႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၸိူင့်ႁိုဝ်သမ့်ပဵၼ်မေႃသွၼ် မီးၵၢၼ်ယင်ထတ်း ၸိူင့်ႁိုဝ် ႁဝ်းမႃးဢွၼ်ၵၼ်ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ့်ၸွမ်းတူၺ်းလူး။ “ၶူးသွၼ်” ႁိုဝ်...

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈႁၵ်းလင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း 10 ၵေႃႉ

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈမိူင်း တႆး 10 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉလႄႈ ႁၵ်ႉလင်ၼိူဝ် ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 25 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း မူတ်း 4,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 တေႃႇထိုင် 18/5/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ယဝ်ႉတူဝ် ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆဢၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉ တၢင်းႁၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ  ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/4/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈ ငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ  ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးတင်း...

ၶူးသွၼ် သွင်ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းပၢင်ႁူႈ   ပီႈၼွင်ႉႁပ်ႉႁွင်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ လႆႈယဝ်ႉ

ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်းလႄႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ ၶူးသွၼ် သွင်ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ   ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ  ႁပ်ႉႁွင်းသေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၶင် ႁွတ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းၶမ်ႈၼႆႉ  ဝၼ်းတီႈ 2/9/2019 ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။ ၶူးၸၢႆးဢွမ်ၶမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွႆႈထႅမ်ႁပ်ႉႁွင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ၵိုင်ႇႁိူဝ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းဝၼ်းဢေႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဢၢဝ်သၢင်ႇႁေ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img