Monday, May 20, 2024

ၶူးသွၼ် သွင်ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းပၢင်ႁူႈ   ပီႈၼွင်ႉႁပ်ႉႁွင်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ လႆႈယဝ်ႉ

Must read

ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်းလႄႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ ၶူးသွၼ် သွင်ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ   ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ  ႁပ်ႉႁွင်းသေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၶင် ႁွတ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းၶမ်ႈၼႆႉ  ဝၼ်းတီႈ 2/9/2019 ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၶူးၸၢႆးဢွမ်ၶမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွႆႈထႅမ်ႁပ်ႉႁွင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ၵိုင်ႇႁိူဝ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းဝၼ်းဢေႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဢၢဝ်သၢင်ႇႁေ၊ တင်းၼႃႉႁေ ႁပ်ႉႁွင်းသေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းၶမ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢမု တႄႉပႆႇယဝ်ႉၶႃႈ”– ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိင်ႇပဵၼ် ( ဢမု/ၶၻီး) သွင်ပီႈၼွင်ႉၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃလိူင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢင်တိုၵ်း ဝၼ်းတီႈ 15/8/2019 ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ လႄႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁႃလိူင်ႈ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးထႅင်ႈၵမ်း႞ၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈဢၼ်ႁၼ်မႅၼ်ႈတီႈႁိူၼ်း ၶူးသွၼ်သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၽူင်းၶွင်ႇ ၶူးသွၼ်လူင်ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃတႆး ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉၽွင်းဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶူးသွၼ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵေႃႉပီႈ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/8/2019 ။ ၵေႃႉၼွင်ႉၺႃးတီႉဝၼ်းတီႈ 19/8/2019။ မၢပ်ႇၼႄးလူၺ်ႈလိူင်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း ပၢႆးၸၢၵ်ႈ DSTA တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ(မေႇမဵဝ်ႉ) ၼၼ်ႉသေၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်းၶႃပီႈၼွင်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း