Thursday, May 30, 2024

ၸၢႆးၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်ႁူႈ တူၵ်းတၢႆၼႂ်းၼွင်ၶင်ၼမ်ႉ တီႈသူၼ်မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်း

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ   တူၵ်းတၢႆၼႂ်းၼွင်ၶင်ၼမ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈ တႅတ်ႉၵၢၼ်ႇၶျၢႆး (သက္ကံချိုင်းကျေးရွာ) ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် မၢႆ 5 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆၼႂ်းၼွင်ၵဵပ်းၼမ်ႉ (ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသၼ်ႇတိသုၶ)

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ႁူဝ်ၼႂ်   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် သၼ်ႇတိသုၶ ဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ မႃးၸွႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။  

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ  ပဵၼ်ၼႂ်းၼွင်ၵဵပ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ  ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ မၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်းၼႃႇသေယဝ်ႉလႄႈ ၵႂႃႇပလၢတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ။ လိုမ်းတူဝ်သေၸူမ်တၢႆၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈႁဝ်း ၵႂႃႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၵေႃႈ မႃးတူၺ်းယူႇဢေႃႈ  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ် တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ တႅတ်ႉၼၢႆႇၸူဝ်း ဢႃယု 35 ယူႇဝၢၼ်ႈတႅတ်ႉၵၢၼ်ႇၶျၢႆး(သက္ကံချိုင်းကျေးရွာ) ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် မၢႆ 5 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ။ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသၼ်ႇတိသုၶ ၸွႆႈသူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်ထိုင်ႁူင်းယႃ ၵူတ်ႇထတ်း လီငၢမ်း သေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆၼႂ်းၼွင်ၵဵပ်းၼမ်ႉ (ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသၼ်ႇတိသုၶ)

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသၼ်ႇတိသုၶဝဵင်းပၢင်ႁူႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်းၶင်ၼမ်ႉၸိူင်ႉၼႆ မီးၵူႈ ႁိူၼ်း ၶႃႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ၶဝ်တေၶုတ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ႁေ တႃႇၸႂ်ႉသွႆ ႁူတ်းသူၼ်ႁူတ်းႁိူၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ တင်းလိုၵ်ႉမၼ်း တမ်ႉဢမ်ႇပဵင်းဢႅဝ်လူး။ဢမ်ႇပႆႇယၢမ်ႈမီး ၵူၼ်းတူၵ်းတၢႆႁဵတ်းၼႆသေပွၵ်ႈ ၼႆႉတေလႆႈဝႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  21/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼုမ်ႇၸၢႆးဢႃယု 18 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ပႃဢွၼ်ႇ (ငါးတွင်းလေး(မြင်းဇင်း)ရေတံခွန်) ႁိမ်းပဵၵ်ႉၶျိၼ်းမျွင်ႇ (တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ) ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ႁူႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/5/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁွႆ တီႈၼမ်ႉႁွင်ႈတၢတ်ႇ  သွင်ၽူဝ်မေး ၵူႈၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း