Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ထုၵ်ႇတႅင်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်း

Must read

 ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ(ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ထုၵ်ႇတႅင်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းဢၼ်မီးႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းပၢၼ်းၶျႄႇရီႇ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ( သန္တိသုခ အခမဲ့ လူမှုကူညီရေးအသင်း)

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ့်  တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၶျႄႇရီႇ ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းပၢၼ်းၶျႄႇရီႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ။မီးၵူၼ်းၸႅင်ႈလႄႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸင်ႇၼႅတ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ် ။လႅပ်ႈၺႃးတႅင်းတၢႆၸဵမ်ၶမ်ႈဝႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သၼ်ႇတိသုၶ ( သန္တိသုခ အခမဲ့ လူမှုကူညီရေးအသင်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ့်ၶႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးယဝ့်ၼၼ့် ။ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ႁၼ်လႄႈ ၸင်ႇထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈ ႁဝ်း မိူဝ်ႈ ၵၢင်ၼႂ်ၼႆ့ဢေႃႈ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ့် တၢႆယူႇၼိူဝ်တၢင်း ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ့် တၢႆယူႇတီႈၶၢင်ႈတၢင်း ။ပဵၼ်ၵူၼ်း ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ ၼႆ့ၵူၺ်း ၵႂႃႈ။ ၸိုဝ်ႈၶဝ် လႄႈ လွင်ႈယွႆႈယႅမ်းတႄ့ ပႆႇလႆႈႁူႉ။ၵေႃႉဢၼ်တၢႆယူႇၼိူဝ်တၢင်းၼၼ့်တႄ့ ဢႃယု မီးမွၵ်ႈ 43 ၼႆ့ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ့် မွၵ်ႈ 30 ပၢႆၼႆ့ယဝ့်။ႁွႆးၸဵပ်းၶဝ်တႄ့ ၺႃးမိတ်ႈတႅင်းၸွမ်းဢူၵ်း ၸွမ်းပုမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ဢေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သၼ်ႇတိသုၶ ၸွႆႈသူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်ထိုင်ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းပၢင်ႁူႈသေ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ဝႃႈတိုၵ်ႉၸွမ်းသိုပ်ႇတူၺ်းလွင်ႈတၢင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ( သန္တိသုခ အခမဲ့ လူမှုကူညီရေးအသင်း)

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သၼ်ႇတိသုၶ ၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်တေၽိတ်းၵၼ်သေ ထိုင်တီႈဢဝ်ၵၼ်တၢႆ ၸိူင့်ၼၼ်ၵႂႃႈ တူၺ်းတႄ့။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄ့ လွင်ႈႁႅမ်တၢႆၵၼ်ၼိူဝ်တၢင်းၸမ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၼမ်ၸိူင့်ၼႆ ဢမ်ႇသူႈမီး။ ပေႃးမီးၵေႃႈ ဢၼ်ယူႇၵႆပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼေႈ ဢၼ်ၵႆ့မီးၵူၼ်းလၵ့်ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈ ၼႆ့ ၸင်ႇႁႃပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ့်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီၼႆ့ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆမီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ မၢင်ၵေႃႉတၢႆယွၼ်ႉသင်ၼႆ ႁူႉလွင်ႈႁူႉတၢင်းမၼ်းယူႇသေတႃ့  ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ပၼ်လႆႈ ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ့်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ့်ၵူၼ်းႁၢႆ့ၵူၼ်းလိူင်း လိူင်ႇၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ့်ၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း