Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်း ႁဵတ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၵႂႃႇယွၼ်းငိုၼ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉ၊   ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ၶိူဝ်းယႂ်း ။

Photo : သွင်လုင်းလၢၼ် ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵေႃႉတီႈတီႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ( ၸုမ်းပရႁိတၵူၼ်းၼုမ်ႇၼွင်မူၼ်ႇ)

မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/8/2023 ၼႆႉ   တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 2 ၵေႃႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသေ တႅင်းတၢႆ  ဝႆႉၵေႃႉတီႈတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၼႂ်းႁိူၼ်း ၵေႃႈၼိုင်ႈၵႂႃႇတၢႆၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၸုမ်းပရႁိတ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼွင်မူၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးပၼ်ႁဝ်းသေ ႁႂ်ႈႁဝ်း ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ် တူဝ်တၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ဢၼ်လႆႈ ႁူႉဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မူၼ်ႇၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်းဝႆႉတီႈ ဢူၵ်းမၼ်းသေ တၢႆယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ တူဝ်တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁၼ်မႅၼ်ႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈၼွင်မူၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈမႃးတီႈ ပလိၵ်ႈ ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈၸုမ်းႁဝ်း ၵႂႃႇၵဵပ်းဢဝ်ပၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ ၼၼ်ႉတႄႉၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်း မီးႁွႆးပေႃႉဝႆႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်မူၼ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉထိုင်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်သႅၼ်းဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 30-40 ပၢႆ။    ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ပဵၼ်လုင်းလၢၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

 ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၸုမ်းပရႁိတ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼွင်မူၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၶဝ်ပဵၼ် လုင်းလၢၼ်ၵၼ် ၼႆၶႃႈ ဢေႃႈ ။ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းတႄႉ တၢႆတီႈႁိူၼ်း ။ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်သမ်ႉ ၵႂႃႇတၢႆ  တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ။ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ၶႃၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ႁႅမ်ၵၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။   ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပိူင်ပဵၼ်မၼ်းဝႆႉ။  တူဝ်တၢႆသွင်လုင်းလၢၼ်ၼႆႉတႄႉ  ယူႇတီႈၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸွႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ယဝ်ႉလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈယိင်းဝႃႈၸၢႆး ပေႃးဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၸၢင်ႈၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁိမ် ၸူၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းတူဝ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၺႃးၽၼ်း ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း မီးဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇလႂ် မႃးတူၺ်းလူလွမ်ပၼ် ႁႂ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း