Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီထႅင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 15 ၶူပ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆ

 ဝၼ်းတီႈ 26 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိူဝ်ႉၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႈတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၸလွပ်ႈ ၵျွင်းၵုၼ်ၵွၵ်ႇ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵျွင်းၸလွပ်ႈသႃလႃး၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  ၼၢင်းၶမ်းလူႇ ဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇလူႉတၢႆထင်တီႈ။ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလုင်း လုင်းယီႈ - ပႃႈဢၢမ် ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မဵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းၵၼ်တီႈသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႅဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၸႄႈဢႅၼ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၵိုင်ႉၵင်ႉ ၽူင်ႉပၢႆႈ  တင်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ တင်းၶိုၼ်းထိုင်မိူင်း လႅင်းၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁိုဝ်တေႁတ်းယူႇၼွၼ်းၵၼ်လီလီ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆဢေႃႈ ” -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် Mi-35 – 2 လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းတီႈဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 10 လင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင်ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် Mi-35 မိၼ်မႃး 2 လမ်း ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင်တီႈဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း MDY-PDF ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸီးပိၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶွၵ်ႉၶႅၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်တီး၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးမိၼ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵူႈဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2023 ၵေႃႈမႃးပၼ်လဵပ်ႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ ဝၼ်း 2-3 ပွၵ်ႈ။ မိၼ်တႄႉမိၼ်သုင်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လွမ်မႆႈၸႂ်ယူႇ။” -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး လူႉၵွႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး လူႉၵွႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇဝႅင်း (ညောင်ဝိုင်းရပ်ကွက်)ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၼမ်။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်း Mobye Recuse Team ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၵူၼ်းတႄႉ ဢၼ်မၢတ်ႇ ၸဵပ်းဢမ်ႇမီး ။ ႁိူၼ်းတႄႉ ၵွႆၼမ်ဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7/4/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃ့ တိူဝ့်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း Jop for kayah လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းတဢၢင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 လင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 2 ႁဵင်ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းလူင်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉ သိုၵ်တဢၢင်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႆႈ 4 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်း 2000 ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းလၢတ်ႈ။ ၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 10/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇ ၵႂႃႇ 5 လင်ပႃးတင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းတၢင်းလိၼ် တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် လေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း တင်း သိုၵ်းPDF ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ တင်းလူမ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img