Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ။

Photo : ႁၢင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းပၢႆး

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7/4/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃ့ တိူဝ့်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း။

- Subscription -

ၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း Jop for kayah လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့် 422  ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်  120 မမ လႄႈ 81 မမ  ၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၢႆး။ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ။ၶဿ်တင်ႈၸႂ် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ယဝ်ႉ။ႁိူၼ်းၵူၼ်းၵေႃႈ လူႉၵွႆ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 2 ၵေႃႉဢေႃႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၵူဝ်ႇၵျဵဝ်းသႅတ့် ဢႃယု 25 ပီ လႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်း မမိငႄႇ ဢႃယု 20 ပီ။မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ။

 ၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း Jop for kayah သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ႈၼႆ့ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ့်ပႅၼ် ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ပူၼ်ႉမႃး ၼႆ့ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆ 1 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃ့  KNDF BO 3 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း