Wednesday, July 24, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းတဢၢင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 လင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 2 ႁဵင်ပၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းလူင်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉ သိုၵ်တဢၢင်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႆႈ 4 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်း 2000 ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းလၢတ်ႈ။

ၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 10/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇ ၵႂႃႇ 5 လင်ပႃးတင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 11/12/2022 ။ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးပိုတ်းယိုဝ်း ပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတဢၢင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူးမၢင်း ဢၼ်မီး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၾၢႆႇတူၵ်း ၵေးၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo -TNLA ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ -“ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ ႁႅတ်ႉသၵီႊ 6 လမ်းသေ မႃးၶျႃးၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၾၢႆႇတူၵ်းၵေးၼမ်ႉသၼ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၵၢင်ၶမ်ႈပုၼ်ႉ။ တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးႁေၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈဝၼ်း။ ၶဝ်ၵေႃႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းသေ မႃးယိုဝ်းတၢင်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်း ၶိူင်ႈမိၼ်ၵျႅတ်ႉ ၶဝ်လုၵ်ႉတီႈတႃႈႁိူဝ်း တတႃးဢူး ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉသေမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းႁဝ်းၶႃႈပဵၼ် 6-7 ၵမ်းဢေႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇမႃးတၢင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မႃးၶျႃးၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းတင်းၼမ် ၊ တၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇလႄႈႁူးမၢင်းၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈယူႇယူႇတိုၵ်ႉမေႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ (ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း) ဝႆႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၶဝ်ထၢင်ႇဝႃႈၶဝ်တေပေႉလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်ဝႆးၵေႃႈၶဝ်တေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးယိုဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ၶဝ်တႄႉတႄႉမီးသင် ၊ ၶဝ်တေယိၼ်းၶၢဝ်ႇသင်တႄႉတႄႉ တႄႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်သိုၵ်းၶွမ်ႊမႅၼ်ႊတူဝ်ႊလူင်မႃးယိုဝ်းပႃးၸိူင်ႉၼႆ ”- ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉမီးဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 200 ယူႇယူႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း TNLA ဝႆႉယူႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉတူႈ မၢၼ်ႈၸၢမ် ၵေႃႈသူင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇထႅင်ႈၵေႃႈမီး ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃးသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈလႄႈ ၶိုၼ်းမႃးလၢတ်ႈၼႆ ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း 4 -5 ဝၼ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉမီးမွၵ်ႈ 2000 ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလႄႈလူႉၵွႆ 4 လင်၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈၺႃးၾႆးမႆႈ- တႃႉၽူင်းၵျေႃႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈၶၢဝ်ႇ VOA ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း