Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းၵၼ်တီႈသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႅဝ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၸႄႈဢႅၼ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၵိုင်ႉၵင်ႉ ၽူင်ႉပၢႆႈ  တင်းၶိုၼ်း။

Photo Local- ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လူႉၵွႆ

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ တင်းၶိုၼ်းထိုင်မိူင်း လႅင်းၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁိုဝ်တေႁတ်းယူႇၼွၼ်းၵၼ်လီလီ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်တိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်းယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈ- ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိတ်းတေႃႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းပႆႇလႆႈလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လႅပ်ႈပဵၼ်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ယူႇၸွမ်းၶူဝ် ၼမ်ႉသိမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႈ ။ တပ်ႉလူင်ၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉ23 ၊ 503 ၊503 တႄႉ လႅပ်ႈတေပႆႇသိမ်းလႆႈ တေလႆႈ ပႂ်ႉထွမ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈယူႇ” –  ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလူႉၵွႆ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉပႆႇႁူႉၸွမ်း ၼႆၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo Local- ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လူႉၵွႆ

ၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်း ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇပေႃႉ ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းလၢႆဝတ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၸေႊဢႅၼ်ႇ 200 ၵေႃႉ ၊ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းပုင်းထုၼ် 200 ၵေႃႉ လႄႈ ဝတ်ႉႁၢင်ၼႃး ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း