Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ၸဝ်ႈၵႃးႁၢႆဝႆႉ

ၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇလိၼ်ပုၼ် (ဘိလပ်မြေ) လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇလိၼ်ပုၼ် လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၽဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ - ဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ ပႆႇၵိုၼ်းၼမ်ၶိုၼ်းပဵင်းၵွၼ်ႇၼႃႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ လူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ် Lockdown ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊ တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈလူင်ဢေႇယူႇ ယွၼ်ႉလႆႈသၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ် Lockdown ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း - ၸေႊၵဝ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၸူၼ်ၶိုၼ်းလိူင်ႇၼႂ်းထုင်ႉၵဵင်းတွင်းမိူင်းၼၢႆးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူၼ်း မိူင်းၼၢႆး  ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သွင်ဢွင်ႈတီႈ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 400 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ၼၼ်ႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ/ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼၢႆး - ၼမ်ႉၸၢင်။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်းၼႂ်းၵႄႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႆး-မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၵႃႉ သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၶူဝ်သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဝႆႉႁိုင်ၼၢၼ်းၼိုင်ႈလိူၼ် လႄႈ ဢုပ်ႇၵုၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေပၼ်ရူတ်ႉၵႃးသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2020 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လွင်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ဝၢႆးလင်  သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းလူင်းပိၵ်ႉၶူဝ်မၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/9/2020 ယဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img