Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၵ်းတူဝ်

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးၸီႉသင်ႇ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵူႈၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးမိူင်းတႆးတိုၼ်းတေလႆႈၵၵ်းတူဝ်

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈလႂ် သင်လုၵ်ႉတၢင်း တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇ ၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိုင် တေလႆႈၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႈၶေႁႄႉၵင်ႈ တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး   ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ - တိုၵ်ႉယွၼ်းတၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉတီႈ လုမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸႄႈဝဵင်းဝႆႉ။ တေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ။ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ။ ပေႃးၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးမႃးတႄႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ မီးဢႃယု 33 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း။...

ၽူႈယႂ်ႇၸႂ်လီသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ပွၵ်ႈမိူင်းတႆးၶိုၼ်း ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ လၢႆပိူင်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးၶွၵ်ႈ ထုၵ်ႇထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈ မိူင်းၶိုၼ်း 100 ၵေႃႉပၢႆ ၊ ၽူႈယႂ်ႇၸႂ်လီ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆၸဝ်ႈ သၢၼ် မိုဝ်းၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉငိုၼ်းတွင်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵၵ်းတူဝ် 21 ဝၼ်း။ ဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ သုၼ်တိုဝ်းၵမ်ထမ်း “မိုးကုတ်ဝိပဿနာ”...

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းတီႈၼွင်ပိင် ၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ႈ Q ဝႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဢိူင်ႇၼွင်ပိင်လူင် တီႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်း ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢိၵ်ႇၽူႈႁူပ်ႉထူပ်ႉၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်း ႁူမ်ႈ 40 ၵေႃႉ လႆႈၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်(ၶဝ်ႈ Q ) ဝႆႉ  ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈဢွၵ်ႇယူႇသဝ်းမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း တိုၵ်ႉလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမုၵ်ႈ ...

ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇ 2 ၵေႃႉ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇ 2 ၵေႃႉ ႁွတ်ႈၵဵင်းတုင် လႅပ်ႈမိူၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar 2 ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 27 ပီလႄႈ 23 ပီ ။ ဝၼ်းတီႈ 31/8/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်ႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႆႉထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း ဝႆႉထႅင်ႈယူႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃးသေ ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ် Quarantine Center ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵၵ်းတူဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မိူင်းၼၢႆး ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူႉတၢႆၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်း ဝိပသၼႃမူဝ်းၵူၵ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉၼႃႈႁွင်ႇ။  မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇယၢၼ်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ မၼ်းၼၢင်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမိူဝ်းထိုင် မိူင်းၼၢႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2020။  မိူဝ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉလႆႈ 11 ဝၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵၵ်းတူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/7/2020။ ၸၢႆးၸွမ်ၼုမ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img