Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵႂႃႇပိတ်းမၢၵ်ႇလၢင်း တီႈၼႂ်းသူၼ်မၼ်း ၸၢႆး ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းလင် ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ...

ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼမ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊလႄႈမၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ  7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 28 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်  လိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ ပဵၼ်ၽေး ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းသေ လူႉတၢႆ 3...

ပီ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ် ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်/ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 22/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵႂႃႇႁႃၶႅမ် ယူးပတ်း (သႅမ်ယူးပတ်း) တၢင်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ထဝ်ႈၸၢႆးမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃယု 63 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၵႂႃႇႁႃမႆႉသိၼ်လူဝ် တၢင်း မၢၼ်ႈႁူဝ်ပူဝ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇထိုင် တီႈ ၶႃၾၢႆႇၶႂႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၾၼ်းၽိုၼ်း(ႁွၼ်းၽိုၼ်း) သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸၢႆးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈတိုင်းလူင်...

လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃၽၢၼ်းၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ယဵပ်ႇၺႃးသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်း...

ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸွမ်းတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼွင်ၶဵဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈသူၼ်ဢွႆႈမၼ်း ၸၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img