Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ

Must read

ၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

ဝၼ်းတီႈ 28/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈတိၼ်မၼ်း ၸၢႆးၾၢႆႇၶႂႃ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၼုမ်ႇၸၢႆး မူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼုမ်ႇၸၢႆး မူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ဢႃယုမီး 30 ပၢႆ မၼ်းၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး တီႈၼိူဝ်လွႆႁိမ်းဝဵင်းၼၢင်း။ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ မၼ်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ၸမ်ၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတႃႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးသေပွၵ်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်ဝႆႉႁိမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေမီးႁိမ်းၸွၼ်ၸေႃႇ တေၵႆၵၼ်တၢင်းဝဵင်းၼၢင်းၼႆႉ ၶိုင်ႈလၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ၶဝ်ၾင်ဝႆႉမၢၵ်ႇ ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ပေႃးၶဝ်ၾင်ယဝ်ႉၼႆ ၶဝ်လၢတ်ႈဢေႃႈ ဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ တၢင်းၼၼ်ႈတၢင်းၼႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းသမ်ႉ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်း၊ ႁႃၽိုၼ်း ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ တေဢဝ်သင်ၵိၼ်။ တွင်ႉၽႂ်မၼ်းၶႃႈလူး တေလႆႈ ႁႃၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇယဵပ်ႇၺႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉသေ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တိၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉပုတ်းၶၢတ်ႇ ထိုင်တီႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။

မိူၼ်ၼႆ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်လႄႈ တူင်ႈၸၢင်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင်တီႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉလႆႈငိၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈလိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း