Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၽွင်းထႆၼႃး

Must read

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇထႆၼႃး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

ဝၼ်းတီႈ 07/06/2024 ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵႂႃႇထႆၼႃးသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး မၢၵ်ႇတႃ ဢိတ်းဢွတ်းလႄႈ တူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၶႃႈၵႂႃႇၽိူဝ်ၼႃးသေ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢေႃႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈမၢၵ်ႇတႃဢိတ်းၼိုင်ႈလႄႈ တူဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသဵင်ႈၵႃႈယူတ်းယႃဝႆႉ 8 မိုၼ်ႇပျႃးပၢႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၽွင်းထႆၼႃး

ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူင်းၼႃး ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် ၽွင်းထႆၼႃး ၸိူင်ႉၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းၼႃး ၵူဝ်ယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆသေ ဢဝ်ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၸူဝ်ႈတိူဝ်ႉမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်ယဝ်ႉၶႃႈ လႆႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉသေ ၵိၼ်ယႃႈယႃ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉႁဵတ်း ၼၼ်ၵူၺ်း ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၼႃးယဝ်ႉ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးၶၢဝ်းၼႃးၼႆ မီးၵူၼ်းမႃး ၸွႆႈသွမ်ႈၸွႆႈၽုၵ်ႇ ၼမ်ၼႃႇၶႃႈ။ ဝၢႆးလင် မီးၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၼႂ်းၼႃးယဝ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ။ ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈမႃးသွမ်ႈပၼ်ၼႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းမႃးၶႃႈ”- ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊၼိူဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မေႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင် လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ။

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 16 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၵႆႉလႆႈငိၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈလိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း