Saturday, July 20, 2024

လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း။

ဝၼ်းတီႈ 14/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃၽၢၼ်းၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ယဵပ်ႇၺႃးသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး တင်းသွင်ၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉယူႇမၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇၽၢၼ်းၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃး။ ၵေႃႉယူႇ ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇၼႆႉသမ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉယႃႈၼႆသေ ယဵပ်ႇၺႃးၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ယဵပ်ႇၺႃးသွင်ၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵေႃႉယူႇပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶႃပုတ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈ 14/1/2024

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉယူႇမၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၶႃမၼ်းၸၢႆး ၾၢႆႇသၢႆႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉယူႇပွၵ်ႉ ၸွၼ်ၸူဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၶႃမၼ်းၸၢႆး ၾၢႆႇသၢႆႉပုတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် လႆႈတေႃႉဢဝ်သူင်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၸၢႆးသၢမ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 53 ပီ တေၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း/ ယႃႁၢၵ်ႈမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆသေ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၶူးဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင် တီႈၶႃၾၢႆႇၶႂႃမၼ်းၸၢႆးပုတ်းၵႂႃႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး (ၸၢဝ်းၶႄႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႂၢႆးတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ တူဝ်ၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း