Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ

သိုၵ်းဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ  

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႈၵုမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဝႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႃႇ 3 ပီ ဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ - သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း  

ၵူၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး ၸမ်လိူၼ် ယဝ်ႉလႄႈ မႆႈၸႂ် ႁိူၼ်းယေးသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃးသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 30 ပၢႆ

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇ 30 လင်ပၢႆလႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ - သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢထမ်ႇမ ယွၼ်းငိုၼ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢထမ်ႇမ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 သႅၼ်ပျႃးသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆယိုဝ်းၵိၼ်ၵႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ ယိုဝ်းဢမ်ႇတိူဝ်ႉမႅၼ်ႈလႄႈ ယွၼ်းၶိုၼ်းၵႃႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 1 လုၵ်ႈ 10,000 ပျႃး။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 12/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ...

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇ လင်ၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ် လွင်ႈၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၾႆးမႆႈၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းလူင် မိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်း လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆယူႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပုတ်ႈတူင်ႉၼိုင်တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ  တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ သူင်ႇရူတ်ႉၵႃးလႄႈထေႃႈလႃႈၵျီႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်ၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶမယ 362 ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶျၢင်း မႃးပုတ်ႈလၢႆႈတပ်ႉ 368 တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ဢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃး လႄႈထေႃႈလႃႈၵျီႈ ၶၢဝ်းလႂ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉၶၢၼ်းထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ...

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ/ၸႄႈဝဵင်း SSPP လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ/ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မၢႆ 10 ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ်ဝၼ်းလီ လႄႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ်ၵေႃးလိင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img