Thursday, July 18, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆယူႇ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပုတ်ႈတူင်ႉၼိုင်တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ  တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ သူင်ႇရူတ်ႉၵႃးလႄႈထေႃႈလႃႈၵျီႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်ၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ပႆၢ့တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶမယ 362 ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶျၢင်း မႃးပုတ်ႈလၢႆႈတပ်ႉ 368 တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ဢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃး လႄႈထေႃႈလႃႈၵျီႈ ၶၢဝ်းလႂ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉၶၢၼ်းထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း   ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ  ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်ပုတ်ႈလၢႆႈတပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။ ၸိုဝ်ႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃ ၶမယ 362 ၼႆႉႁွင်ႉဝႃႈ ၵျေႃႇၼႅင်ႇဢူး။ ဢၼ်ၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉ မိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇၵေႃႈလႆႈသူင်ႇပၼ် ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉပေႃးမီးသၢႆသိုၵ်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးႁႃႉ ၶဝ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉ ရူတ်ႉ ၸႂ်ႉထေႃႈထႅင်ႈႁႃႉၼႆၵေႃႈ သမ်ႉ  သင်ႇမႃးၶၢၼ်းမႃး  ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈ။ တင်းၵူၼ်း တင်းထူဝ်ႈ လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်ၶဝ် ။ ပေႃးၶဝ်ႁွင်ႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိုၵ်ႉမီးၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းႁိူၵ်ႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၶဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ 362 ၼႆႉ   ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သိူဝ်ႇသၢႆးႁဵတ်းတၢင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသင် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼွင်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သိူဝ်ႇတၢင်း၊ လုၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႈ သိူဝ်ႇသၢႆးထိုင် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းၶၢၼ် တၢင်းယၢဝ်းဢမ်ႇထိုင်လၵ်းသေတႃႉ တၢင်းမၼ်းၵူတ်ႉလႄႈ  လႆႈႁဵတ်းယၢဝ်း။   ၵႃႈၸလိပ်ႈ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ၊ ၼမ်ႉမၼ်းထူဝ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်းၼႆႉမၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉဢေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၶၢင်း ဝႃႈ ပၢၼ်တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊယဝ်ႉ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယူႇလႃ ၼႆ ၶဝ်သမ်ႉၼႄးဝႃႈ ပေႃးၵူၼ်းထိူၼ်ႇၸႂ်ႉတႄႉ သူၶႂ်ႈႁဵတ်းပၼ် ပေႃးႁဝ်းၸႂ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းပၼ် ၶိုၼ်းဝၢႆႇၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈဢေႃႈၼႆႉ”– ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵႆႉလႄႇၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွႆႈႁဵတ်းတႃႇတပ်ႉၶဝ်။

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵႆလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 60 လၵ်း။ မီးၸုမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပီႇတုၸိတ်ႉ)မၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ပလိၵ်ႈ ၊ သိုၵ်းတဢၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း