Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢမေႊရိၵႃႊ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢမေႊရိၵႃႊႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ်လူၼ်ႉႁူင်းယႃ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢမေႊရိၵႃႊတိူဝ်းႁၢႆႉႁႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ်လူၼ်ႉႁူင်းယႃ၊ မေႃယႃလႅပ်ႈတေလႆႈ သူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းလူႉတၢႆတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်း 27/07/2020 ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊၼႆႉ တိူဝ်းႁၢႆႉႁႅင်းမႃး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈလီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုလ်းၶွင် ၸၼ်ႉၸွမ် ၵျွၼ်ႊ ႁွပ်ႊၵိၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈပူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁွင်ႊၵွင်ႊ

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႊ ဢမေႊရိၵႃႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶေႃႈပူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈ/ ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈတေႃႇၶႄႇ တုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေႃႇ ႁွင်ႊၵွင်ႊ။ ၸုမ်းသိုဝ်ၶၢဝ်ႇ CNBC လႄႈ ရွႆႊတိူဝ်ႊ (Reuters) ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ- ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ၼိူဝ်ၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေႃႇႁွင်ႊၵွင်ႊ၊ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ မီးဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵမ်ၼိူဝ်  ပိုၼ်ႉတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁွင်ႊၵွင်ႊ...

ဢမေႊရိၵႃႊၸုၵ်းၾၢႆႇမိူင်းဢူၺ်းလီတႅၵ်ႇလႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၸုၵ်းၾၢႆႇမိူင်းဢူၺ်းလီတႅၵ်ႇလႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉၶႄႇဝႃႈ ႁႂ်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈ လွင်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇၸုၵ်းၾၢႆႇလႂ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/07/2020 မႆႊၶ် ပွမ်ႊပေႊဢူဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႊရိၵႃႊ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢၢင်ႈသုၼ်ႇလႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၽွင်းငမ်း ၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်းမေႃႇတိုင်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း/တႂ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ။ လွင်ႈၼႆႉလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ တေဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၶႄႇႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁေႃသႅင်လူင်သေ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၼိူဝ်ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်းလႃးလႃး၊ ယူႇတီႈဢမေႊရိၵႃႊယိုၼ်ယၼ်...

ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈထိုင် 12 လၢၼ်ႉ ဢမေႊရိၵႃႊဝၼ်းလဵဝ် 6 မိုၼ်ႇပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉပွတ်းၼႂ် တူဝ်ႈလူၵ်ႈမီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ 12 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉဝၢႆးဝၼ်းၵေႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ဝႅပ်ႊသၢႆႊ Worldometers ႁၢႆးငၢၼ်းငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုၼ်ႈတႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2020 ၵၢင်ၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7 မူင်း (ယၢမ်းမိူင်းထႆး) ဝႃႈ- တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ မီးၵူၼ်းၸိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

တင်းလူၵ်ႈတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 လၢၼ်ႉပၢႆ  USA  ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ မီးထိုင် 10 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။ မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈ လီမႆႈၸႂ်သုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းလူၵ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- တၢင်းၼမ်ႁူဝ်ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 10 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်မီးထိုင်သိပ်းလၢၼ်ႉၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

ၸၢဝ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉသႅၼ်ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ  ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19     ၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီးသႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/05/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၽူႈၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ႁိုဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိုၼ်းသုတ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင်လၵ်းသႅၼ်ယဝ်ႉ။ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ 100,572 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ၽူႈတိတ်းၸပ်းဝႆႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ၸီႉၼႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၶႄႇ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 30 ဝၼ်း ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၼႃႈၵၢၼ်လီၶိုၼ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2020 ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရွႆႊတိူဝ်ႊ (Reuter) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ဢမေႊရိၵႃႊ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၵွပ်ႈသင်မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်လႄႈ လူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လူင်လၢင်သေ လူႉသုမ်းတၢႆၼမ်သုတ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၵၼ်ဝႃႈပဵၼ်မိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းလူင် ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်၊ သမ်ႉလူႉတၢႆၼမ်သုတ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးယဝ်ႉ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉသၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆ  ။ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵေႃႈမီး 80000 ပၢႆ။  ဢၼ်ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉမီး 230000 ပၢႆ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img