Thursday, July 25, 2024

ဢမေႊရိၵႃႊၸုၵ်းၾၢႆႇမိူင်းဢူၺ်းလီတႅၵ်ႇလႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း

Must read

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၸုၵ်းၾၢႆႇမိူင်းဢူၺ်းလီတႅၵ်ႇလႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉၶႄႇဝႃႈ ႁႂ်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈ လွင်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇၸုၵ်းၾၢႆႇလႂ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈ။

Photo: by wikipedia  မႆႊၶ် ပွမ်ႊပေႊဢူဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႊရိၵႃႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/07/2020 မႆႊၶ် ပွမ်ႊပေႊဢူဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႊရိၵႃႊ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢၢင်ႈသုၼ်ႇလႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၽွင်းငမ်း ၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်းမေႃႇတိုင်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း/တႂ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ။ လွင်ႈၼႆႉလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ တေဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၶႄႇႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁေႃသႅင်လူင်သေ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၼိူဝ်ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်းလႃးလႃး၊ ယူႇတီႈဢမေႊရိၵႃႊယိုၼ်ယၼ် တေၸုၵ်းၾၢႆႇမိူင်းဢူၺ်းလီ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၾိလိပ်ႊၿိၼ်ႊလႄႈ ဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈထိုင် ၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် တူၵ်ႇတၵ်ႉထတ်းသၢင်ဝႃႈ- ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ထိုဝ်ပဵၼ်လွၵ်းၸုၵ်း ဢၼ်ၵိူင်းၾၢႆႇလႂ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈၶွင်ဢမေႊရိၵႃႊ တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း၊ ၵႃႈၵွၼ်ႇ ပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလၢႆပီၼႆႉ ဢမေႊရိၵႃႊ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၾၢႆႇလႂ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သေပွၵ်ႈ-ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ၼႂ်းဢမေႊရိၵႃႊၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸီႉၸမ်ႈ ႁႂ်ႈဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းမၼ်ႈၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈပၼ်ဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်တၢင်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇၸုၵ်းၾၢႆႇလႂ်ၼၼ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းၼႄႉၼမ်းပႃးဝႃႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ဢၼ်ၵိတ်ႇၶႂၢင်လႄႈ ယႃႉလူႉၵဝ်းလႅဝ်လွင်ႈၼိမ်သဝ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းၵျပၼ်ႊ ၵေႃႈၵၢဝ်ႇႁႃၸီႉၼႄးဝႃႈ- လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၼႆႉ ဝၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၽွင်းၶၢဝ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ဢၢင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းလႅၼ်လိၼ် တၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇ ပႃးၸဵမ်တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ယုမ်ႇၽိတ်းယုမ်ႇပိူင်ႈလႄႈ ပၼ်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ၽိတ်းဢၼ်ပိူင်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ တင်း တပ်ႉႁိူဝ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ (သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းလူင်) မႃးသွမ်ႈတိုၵ်း /ၾိုၵ်းတိုၵ်းသိုၵ်း ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်၊ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်သွမ်ႈတိုၵ်းဢၼ်ယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈပဵၼ် ယၢမ်ႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ထႆးရတ်ႉဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း