Saturday, May 18, 2024

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈပူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁွင်ႊၵွင်ႊ

Must read

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႊ ဢမေႊရိၵႃႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶေႃႈပူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈ/ ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈတေႃႇၶႄႇ တုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေႃႇ ႁွင်ႊၵွင်ႊ။

Photo:by AP ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ဢမေႊရိၵႃႊ

ၸုမ်းသိုဝ်ၶၢဝ်ႇ CNBC လႄႈ ရွႆႊတိူဝ်ႊ (Reuters) ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ- ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ၼိူဝ်ၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေႃႇႁွင်ႊၵွင်ႊ၊ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ မီးဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵမ်ၼိူဝ်  ပိုၼ်ႉတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁွင်ႊၵွင်ႊ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ဢမေႊရိၵႃႊ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် (The White House) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/07/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ- တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈပူင်သင်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈပၼ်သုၼ်ႇလႆႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း တၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈပၼ်ဝႆႉတီႈ ႁွင်ႊၵွင်ႊယဝ်ႉ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိူၺ်ႇၵျိင်း-ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းၸဝ်ႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁွင်ႊၵွင်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈဢမေႊရိၵႃႊ တေဝႆႉမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶႄႇၽႅၼ်လိၼ်ယႂ်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းသမ်ႇလႂ်ပိူင်လႂ်သင်ယဝ်ႉ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းတေၶိုၼ်ႈၵႃႈၶွၼ်ႇၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉၼမ်းၶဝ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈႁွင်ႊၵွင်ႊ မႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ-ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/07/2020 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈၼမ်းဢမေႊရိၵႃႊ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႂ်းမၢႆမီႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတေႃႇ ႁွင်ႊၵွင်ႊ ပႃးထႅင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ သၽႃးဝူၼ် ၶွင်ဢမေႊရိၵႃႊ  ႁူမ်ႈႁၼ်လီတႅပ်းတတ်းပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ် ၽၢၼ်ႇမၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇ၊  ၵၢၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇယေးငိုၼ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်ၶႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတေႃႇႁွင်ႊၵွင်ႊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ၊ မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇၼႆႉ သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်ၽူႈၼမ်း ဢမေႊရိၵႃႊသေ ၸင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢမေႊရိၵႃႊတင်းႁွင်ႊၵွင်ႊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မီးၵႃႈၶၼ်ဝူင်းငိုၼ်း 66,000 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊပၢႆ ၼႂ်းပီ 2018 လႄႈ ႁွင်ႊၵွင်ႊ လႆႈသုၼ်ႇလႆႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း လွင်ႈဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ။ လွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း ဢမေႊရိၵႃႊတင်းၶႄႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၢၼ်ၵႃႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇၵၼ်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်-ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ဝၢႆးသေၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇၶႄႇ လႄႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းတေႃႇႁွင်ႊၵွင်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈ 15/07/2020 ဝႃႈ- လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၶႂမ်ႈသပိတ်ႈ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ဢမေႊရိၵႃႊ၊ တေသၢၼ်ၶတ်းလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၶွင်ဢမေႊရိၵႃႊ ၵူႈလွၵ်းၵူႈလၢႆးၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းၾၢင်ႉၵႅမ်းပႃးဝႃႈ- ႁႂ်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶဝ်ႈၸွမ်ႇၸိမ်ၸွမ်း ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းပၢႆးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး www.sanook.com

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း