Friday, June 14, 2024

တင်းလူၵ်ႈတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 လၢၼ်ႉပၢႆ  USA  ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ မီးထိုင် 10 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။ မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈ လီမႆႈၸႂ်သုတ်း။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 29/06/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းလူၵ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- တၢင်းၼမ်ႁူဝ်ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 10 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်မီးထိုင်သိပ်းလၢၼ်ႉၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/06/2020 တင်ႈတႄႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမႃး- ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 29/06/2020  တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမႃးထိုင် 10,297,057 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 4,194,083 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်း 5,568,810 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 504,779 ၼႆယဝ်ႉ။

Photo worldometer -ၶေႃႈမုၼ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်ႊၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုလ်းၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ် ၵျွၼ်ႊ ႁွပ်ႊၵိၼ်ႊ ၼႂ်းဢမေႊရိၵႃႊ လၢတ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈ 28/06/2020 ဝႃႈ- ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇႁူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈၸိုင် ၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊၼႆႉ မီးထိုင် 25% ၊ ဢမေႊရိၵႃႊ ၼမ်သုတ်းပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈၶွင်လူၵ်ႈ-ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 2,637,283 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 1,415,215 ၵေႃႉ၊ ႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ 1,093,524 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 128,438 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo worldometer -ၶေႃႈမုၼ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်ႊၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထီႉသွင် ပဵၼ်မိူင်းပရႃႊၸီႊ၊ ထီႉသၢမ် မိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ လႄႈထီႉသီႇ မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင် ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ႁၢႆႉႁႅင်း။ ပိူင်လူင်မၼ်း မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 26/06/2020 ၼၼ်ႉ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ထူပ်းၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႂ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈ 45,255 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ မီးၵၢၼ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမႃးလႄႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်သေ မိူဝ်ႈ 2 ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၼမ်ႁႅင်းမႃး-ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တင်းမူတ်းမီး 299 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 75 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 218 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ပႃးၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း